RTG

RTG

W naszym gabinecie posiadamy nowoczesny aparat do radiowizjografii cyfrowej ( Kodak 5100), umożliwiający wykonywanie nowoczesnych zdjęć rentgenowskich w cyfrowej jakości.

Radjowizjografia pozwala zminimalizowac dawkę promieniowania, co eliminuje ryzyko narażenia na napromieniowanie i jest całkiem bezpieczne dla naszych Pacjentów nawet przy kilkukrotnym powtórzeniu zdjęcia. Taki obraz pomaga nam ocenić stan tkanek okołowierzchołkowych zęba, kształt kanałów korzeniowych, obecność pozostawionych korzeni zębów oraz zweryfikować poprawność leczenia kanałowego.

Posiadamy w naszym gabinecie jeden z najnowocześniejszych aparatów ( Caerstream 8100)do wykonywania zdjęć pantomograficznych ( popularnie nazywane panoramą), zdjęć przednio-tylnych czaszki ( PA), zdjęć cefalometrycznych, oraz zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych w technologii cyfrowej, wykorzystywanych do diagnostyki oraz przy planowaniu leczenia ortodontycznego.

Zdjęcia te umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości zębowych, zmian patologicznych wokół wierzchołków korzeni oraz ew. zmian występujących w obrębie kości szczęk i zatok. Ze względu na charakter poglądowy czasami występuje konieczność potwierdzenia występowania zmiany wykonując zdjęcie przylegające lub tomografię komputerową.

Zalecane jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego podczas pierwszej wizyty oraz wykonywanie kontrolnych zdjęć raz na 12-18 miesięcy.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego:

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

 i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe,

 a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.