LOGOPEDA

MGR GABRIELA SZYMUSIK

Neurologopeda, prowadzący terapię zaburzeń oddychania i połykania, terapia ankyloglossji, stymulacja traktatu ustno-twarzowego, pionizacja języka. Wspomagająca terapia podczas leczenia ortodontycznego.