PROTETYKA

jest to dział stomatologii pozwalający poprawic wygląd i estetykę twarzy oraz odtworzyć zaburzone na skutek utraty zębów funkcje żucia. Staramy się odtworzyć, gdzie jest to  możliwe, te warunki uzupełnieniami stałymi – koronami, mostami bądź ruchomymi protezami, kiedy nie ma możliwości zastosowania uzupełnień stałych.


Korony i mosty są estetycznymi uzupełnieniami, wykonanymi z porcelany, odtwarzającymi na stałe braki zębowe. Są one mocowane na wcześniej przygotowanych własnych zębach pacjenta i są alternatywą dla implantów.

Jeżeli braki w uzębieniu nie kwalifikują się do uzupełnień stałych możemy wykonać protezy ruchome (wyjmowane): bezklamrowe, szkieletowe, akrylowe. Nowością są elastyczne protezy ruchome: nylonowe, acetalowe oraz akronowe (pzezroczyste). 

Wykonujemy także tradycyjne protezy osiadające, częściowe z klamrami lub całkowite, w przypadkach, gdy czynnik ekonomiczny odgrywa znaczącą rolę.