ZDJĘCIA RTG

W naszym gabinecie posiadamy nowoczesne aparaty do radiowizjografii cyfrowej, umożliwiający wykonywanie nowoczesnych zdjęć rentgenowskich w cyfrowej jakości.

Istnieje możliwość wykonania zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych,  cefalometrycznych, PA czaszki oraz zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych.

Radjowizjografia pozwala zminimalizowac dawkę promieniowania, co eliminuje ryzyko narażenia na napromieniowanie i jest całkiem bezpieczne dla naszych Pacjentów nawet przy kilkukrotnym powtórzeniu zdjęcia. Taki obraz pomaga nam ocenić stan tkanek okołowierzchołkowych zęba, kształt kanałów korzeniowych, obecność pozostawionych korzeni zębów oraz zweryfikować poprawność leczenia kanałowego.