RTG

RTG

W naszym gabinecie posiadamy nowoczesny aparat do radiowizjografii cyfrowej ( Kodak 5100), umożliwiający wykonywanie nowoczesnych zdjęć rentgenowskich w cyfrowej jakości.

Radjowizjografia pozwala zminimalizowac dawkę promieniowania, co eliminuje ryzyko narażenia na napromieniowanie i jest całkiem bezpieczne dla naszych Pacjentów nawet przy kilkukrotnym powtórzeniu zdjęcia. Taki obraz pomaga nam ocenić stan tkanek okołowierzchołkowych zęba, kształt kanałów korzeniowych, obecność pozostawionych korzeni zębów oraz zweryfikować poprawność leczenia kanałowego.

Posiadamy w naszym gabinecie jeden z najnowocześniejszych aparatów ( Caerstream 8100)do wykonywania zdjęć pantomograficznych ( popularnie nazywane panoramą), zdjęć przednio-tylnych czaszki ( PA), zdjęć cefalometrycznych, oraz zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych w technologii cyfrowej, wykorzystywanych do diagnostyki oraz przy planowaniu leczenia ortodontycznego.

Zdjęcia te umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości zębowych, zmian patologicznych wokół wierzchołków korzeni oraz ew. zmian występujących w obrębie kości szczęk i zatok. Ze względu na charakter poglądowy czasami występuje konieczność potwierdzenia występowania zmiany wykonując zdjęcie przylegające lub tomografię komputerową.

Zalecane jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego podczas pierwszej wizyty oraz wykonywanie kontrolnych zdjęć raz na 12-18 miesięcy.